• קבלת המלכות: התמימים ב-770 בעיצומו של הקורס הייחודי

    בימים אלו נערך 'קורס קבלת המלכות' בכל ישיבות תות"ל בארה"ק ובעולם, מטעם ארגון 'את"ה העולמי'. הקורס הייחודי מעביר את נושא קבלת המלכות ברובד התורני לאור תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, לצד אמצעי הנגשה שונים. גם בבית חיינו-בית משיח, נערך הקורס הייחודי עבור תלמידי ה'קבוצה', וניכרת בו הצלחה מרבית בכמות ובאיכות. צילום: הת' שמואל רייניץ • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array