• הדלת שהוסיפו עקב חלוקת הדולרים

    בשנת תש"נ פתחו ב'זאל הקטן' דלת מיוחדת לחצר הסוכה. דלת זו נפתחה בעקבות בקשה מיוחדת של מנהל הישיבה הרב דוד רסקין מהרב חדקוב, לאחר שמעמד 'חלוקת הדולרים' הלך והתרחב, וכיון שלצורך מעבר מסודר של קהל האלפים נסגר מבוא הבית • לסיפור המלא ולתמונות

    צילום: אלי יונה