• פורים בבית חיינו: תיעוד נרחב מתפילת שחרית וקריאת המגילה

    קהל גדול התאסף בבוקרו של חג פורים לקריאת מגילה ב-770. קודם תפילת שחרית נצפו ברחבי הזאל הגדול מאות תמימים ואנ"ש, כשהם מעמיקים בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובהוספה יתרה בחג הפורים. לאחר קריאת המגילה יצאו ההמונים למבצע פורים בכל רחבי ניו יורק • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש תיעוד נרחב