• שירות לגולשים: מהוראות הרבי ליו"ד שבט • להורדה

    ימים ספורים לקראת יום קבלת הנשיאות, בארגון 'התאחדות החסידים' ממשיכים להנגיש את הוראות הרבי עבור קהל חסידי חב"ד, והפעם לקראת יו"ד שבט יצא לקט מהוראות הרבי בצורה תמצית וברורה • לקריאה והורדה