• אלפי 'האורחים של הרבי' במעמד היסטורי • סיקור מלא

    מול בית רבינו שבבל, בית משיח, התיישבו אלפי אנשים, נשים וטף אותם כינה הרבי מלך המשיח 'האורחים שלי' לכנס הקהל ומעמד 'צאתכם לשלום' הרשמי. אווירת התעלות וקדושה מיוחדת שררה לאורך כל המעמד. הסטענדר והמיקרופון מול האלפים שממתינים לשמוע את המלך ביטאו יותר מקול את הזעקה הפנימית: "רצוננו לראות את מלכנו"! • לסיקור מלא