• 'צאתכם לשלום': אורחי המלך בכינוס המסורתי • גלריה שניה

    את הכנס המסורתי של "צאתכם לשלום" בבית חיינו, אותו ארגן כבכל שנה ארגון 'אש"ל – הכנסת אורחים', פתח המנחה בהסבר מפורט אודות נושא הכינוס 'חוץ מצא' המביע את ההרגשה הברורה והכנה שלאחר חודש נשגב זה איננו משלימים עם המציאות הגלותית בה נמצאים אנו במצב של 'צא' משולחן אבינו, בכך שאיננו רואים אותו בעיני בשר • צלם חב"ד אינפו שימי הרשקופ מגיש גלריה שניה