• הופיע: התשורה 'ינוסו מפניך' שחולקה לאורחי המלך

    לרגל מלאות 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ולנבואת הרבי מלך המשיח בקשר עם המלחמה והנצחון, הוציאו לאור חברי חברי 'אש"ל – הכנסת אורחים' בסיוע את"ה העולמי ומגזין בית משיח, את הקובץ המיוחד 'ינוסו מפניך', המלקט בתוכו את דברי ימי המלחמה, התייחסותיו והתבטאויותיו של הרבי בזמן המלחמה ועוד קודם פריצתה • לקריאה והורדה