• התפרצות הקורונה: הנהלת ה'רשת' במכתב למנהלי הת"תים

    עקב התפרצות הקורונה בקהילות אנ"ש חסידי חב"ד כהמשך ישיר למחנות הקיץ בהם נדבקו עשרות ילדים, הנהלת 'רשת אהלי יוסף יצחק' יצאה במכתב למנהלי התלמודי תורה באה"ק, בו הנחיות ברורות כיצד תתחיל שנת הלימודים הקרובה בשבוע הבא • למכתב המלא