• נחייג ונשמע: מצב מיוחד – שירות מיוחד

    עקבות המצב המיוחד בו נמצאים בהשגחה פרטית, מערכת נחייג ונשמע נחלצת לטובת הציבור בהכנה מיוחדת ושיעורים מיוחדים לקראת י"א ניסן וחג הפסח • לכל הפרטים