• אמרו תהלים: חסיד חב"ד חולה קורונה מאושפז במצב קשה

    אנ"ש והתמימים בכל רחבי תבל מתבקשים להוסיף בתפילה ואמירת תהלים לזכות יוסף בן חדווה, חסיד חב"ד שנדבק בקורונה וכעת זקוק לרחמי שמים. והן א-ל כביר לא ימאס בתפילת רבים, וישלח לו רפואה שלימה, בתוך שאר חולי ישראל, ויאמר למשחית די.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם