• חיזוק יומי: ביטחון גמור בישועת הקב"ה

    בקשר עם התפשטות הקורונה, אנו מגישים קטע יומי מתוך דברי הרבי מלך המשיח, אודות חשיבות הביטחון והאמונה בה' • ביחס לצרכים הגשמיים של יהודי, נדרשים ממנו שני קטבים: מצד אחד אמונה פשוטה כי הכל בא מיד הקב"ה, וכיון שהכל בא מיד הקב"ה, תכלית הטוב, הרי הכל טוב בתכלית. יחד עם זאת נדרש מהיהודי בטחון גמור, ללא כל ספק, שאמנם יתבטא הטוב – בטוב הנראה והנגלה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array