• בשורה לעולם הישיבות בחב"ד: תוכנית שמע שבועית לתמימים

    לאור הביקוש הרב וההכרחיות החיונית בהגברת אש ההתקשרות ורוח הגאולה בקרב התמימים, הוחלט בארגון את"ה העולמי על הקמת תוכנית שמע שבועית חדשה "אוזניים לשמוע" שתפיח בזמנם הפנוי של התמימים רוח של גאולה ומשיח בדיאלוגים מעוררים עם מיטב הרבנים והמשפיעים מכל ישיבות תות"ל • לכתבה המלאה