• פחות מ-80 קילומטר מעזה: תהלוכה ביישובי צפון גזר

    למרות המלחמה בעזה והמצב המתוח, רוב היישובים בצפון גזר קיימו את תהלוכות ל"ג בעומר, ברוב עם. ב"ה הגיעו מאות ילדים והורים בכל יישוב לשמוח בשמחת רשב"י, באופן של "מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז… להשבית אויב ומתנקם" ונזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה • לתמונות