• יו”ד שבט: המונים עלו לאוהל הק' • גלריה

    כמידי שנה ביום ההילולא של אדמו"ר הריי"צ עלו המוני אנ"ש, תמימים ומקורבים לאוהל הק’ בבית החיים על שם מונטיפיורי בקווינס, שם העתירו בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם שיחוס וירחם על עם ישראל ויחיש את קץ הגלות, בגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש • צילום: אבריימקה אייזנשטיין • תיעוד נרחב