• זיכרון להולכים: רבי משולם זושא מאניפולי זצ"ל

    רבי משולם זושא מאניפולי זצ"ל אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, דודו של רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ותלמידו של המגיד ממזריטש, נסתלק ביום ב' בשבט תק"ס, והיה ממייסדי תנועת החסידות, וידוע גם כמי שחתם יחד עם אחיו, על "הסכמה" על ספר התניא • לתולדות חייו