• אור יהודה: "כהן שבידו חצוצרה" להקהיל העם אל המלך

    אמש במהלך אירוע הקהל ושמחת בית השואבה לאנשים, נשים וטף, שאירגן בית חב"ד מרכז אור יהודה בהנהלת הרב שלום דובער טאלר – נצפה שליח המלך ורב קהילת חב"ד אור יהודה, הרב מנחם מענדל הכהן פרידמן כשהוא תוקע ומריע בחצוצרה ומעורר את המשתתפים למבצע 'הקהל' של הרבי מלך המשיח שליט"א • לדיווח המלא