• ניצחון יהודי: בן לניצולי שואה נכנס בבריתו של אברהם אבינו

    ניצחון יהודי: בסיפור מיוחד של השגחה פרטית מופלאה, בן לניצולי שואה שנולד בזמן מלחמת העולם השניה, נכנס השבוע בבריתו של אברהם אבינו בגיל 82, ע"י הארגון 'ברית יוסף יצחק', ויקרא שמו בישראל יוסף בן מענדל • לסיפור המלא