• קרית גת: סיומי מסכת נערכים בכולל 'שערי גאולה'

    כמו בבתי כנסת ובתי חב"ד רבים בארץ ובעולם, גם בכולל 'שערי גאולה' בקרית גת נערכים מידי יום סיומי מסכת במשך תשעת הימים, כהוראתו הקדושה של הרבי מלך המשיח להרבות בסיומי מסכת בימים אלו. צילום סלולר: שניאור מאמו • לתמונות נוספות