• חנוך לנער: התמימים נבחנו בהצלחה על הלכות שחיטה

    לתלמידי חנוך לנער נערך השבוע מבחן בהלכות שחיטה, בביתו של הרב ישעיהו הרצל רבה של נוף הגליל. הרב הקציב לבחינת התמימים יום שלם, כאשר הוא לא מרפה ושואל ומפתיע את הבחורים בסיטואציות שונות. את התמוגגותו של הרב מתשובות התמימים לא היה ניתן להסתיר • לדיווח ולתמונות