• סינסנטי: מעמד סיום למבצע תורה שנערך בישיבה

    בישיבת תות"ל סינסינטי בראשות הרב גרשון אבצן נערך השבוע מעמד הסיום הגדול של "מבצע תורה – תשמ"ב", בארגון התלמידים השלוחים בישיבה. התמימים למדו במשך השנה את כל מסכת שבת בעל פה וכן חמישה כרכים של ליקוטי שיחות • לתמונות