• ממש: ההתוועדות המרכזית ליום הבהיר כ”ח סיון

    לרגל יום הבהיר כ”ח סיון, 81 שנה  לבוא כ”ק אדמו”ר מלך המשיח – איש וביתו – לחצי כדור התחתון, אנ"ש והתמימים מוזמנים להשתתף בהתוועדות כ”ח סיון המרכזית בארץ הקודש, התוועדות רבתי עם משקה המשמח ופארבייסן כיד המלך. “ברוב עם הדרת מלך” • לכל הפרטים