• יוזמה חדשה באור יהודה

    בראשות רב הקהילה הרב שלום דובער הכהן הנדל קיבלו על עצמם בסעודת משיח ללמוד בחברותות, כל חברי הקהילה פעם בשבוע. ביום שני כ"ד ניסן התקיימה הפעם הראשונה שחלק מחברי הקהילה למדו בחברותות אחד עם השני. הלימוד בחברותות הוא חלק ממערך שיעורי התורה בשכונת נוה רבין עליה אחראי הרב צמח תעיזי משלוחי הרבי לשכונת נוה רבין אור יהודה • לתמונות