• לאורך כל השבת: המשפיעים שיתוועדו בשבת שכולה משיח

    את"ה העולמי חושף את רשימת שמות המשפיעים והרבנים שיתוועדו בשבת שכולה משיח (רשימה חלקית). הרבנים והמשפיעים יתוועדו עם התמימים לרגל מלאות 120 שנה לרבי ויחזקו אצל התמימים את הנקודה להתמסר ולהתקשר לרבי מלך המשיח • לרשימה המלאה