• תות"ל נתניה: תלמידי התמימים בביקור בספריית ליובאוויטש

    במסגרת "מסע התמימים" לבית חיינו שאורגן השבוע לתלמדי התמימים מישיבת תות"ל נתניה, במסגרת מבצע תורה שנערך בישיבה בשנה בעברה, יצאו התמימים היום לביקור בספריית 'אגודת חסידי חב"ד' שעל יד בית חיינו • לתמונות