• תות"ל נתניה מפליגים לפורטוגל

    היעד הבא: מענטאן. הדרת הטבע שאין כדוגמתה בעולם, כדבריו של הרבי הריי"צ. בשבת פרשת וישב תשנ"ב הפליא הרבי את הבית במענטאן בו יסד והקים הרבי הרש"ב נ"ע את "בניין" ההמשך הגדול של תער"ב. לא הרחק משם הוא הגבול של צרפת – איטליה, אותו חצה הרבי במסירות נפש, כדי להשיג אתרוג קלבריה • לדיווח ותיעוד מהמסע