• נחלת הר חב"ד: תלמידי התמימים נסעו ל-770 בכפר חב"ד

    במשך ה"שלושים יום לפני החג" השקיעו התמימים במבצע הכנה לי' שבט ובסיום המבצע עלה זוכה בגורל לנסיעה לרבי מלך המשיח. לאחר ההגרלה וה'שטורעם' שסביבה, הוחלט בהנהלת הישיבה לערוך את התוועדות יו"ד שבט המרכזית של הישיבה ב770 שבכפר חב"ד • לדיווח ולתמונות