• זכרון להולכים: הרב יחיאל יוסף ריבקין ע"ה

    בשבת קודש חל היארצייט של החסיד הרב יחיאל יוסף ריבקין ע"ה, שנפטר א' מנחם אב תשכ"א • היה חסיד אמיתי ספוג וגדוש באהבת ישראל אמיתית, מסור ונתון לזולת. פעמים רבות היה מוכן למסור את נפשו בשביל אחרים ובלבד שלא להזיק להם • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array