• הוראת הרבי לערב ר"ח מנחם אב

    היום ערב ר"ח מנחם אב, ברצוננו להזכיר את ההוראה המיוחדת של הרבי מלך המשיח ליום זה – ההוראה שהרבי ביקש להכניס לפתח דבר לספר 'חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה' ובלשונו (מוגה): "בער״ח מנחם אב להוסיף במיוחד בתורה, תפלה וצדקה. והצדקה — הוצאת ב׳ סעודות, ומה טוב — של ג׳ סעודות" • לאפשרוית תרומה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array