• זכרון להולכים: הרב גרשון חן ע"ה

    בחג השבועות יחול יום היארצייט של הרב גרשון חן ע"ה, שנפטר בו' סיון ה'תשל"ח • היה משגיח בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, רבה של אלכסנדריה באוקראינה וראש ישיבת תומכי תמימים המקומית, חבר בית הדין הרבני בחיפה, ומאוחר יותר – רב שיכון חב"ד בירושלים, וחבר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש • לתולדות חייו