• זכרון להולכים: הרב משה אליעזר קרמר ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב משה אליעזר קרמר ע"ה שנפטר בו' אייר תרפ"ה • הרב קרמר היה מחסידי אדמו"ר הריי"צ בארצות הברית, כיהן כיושב ראש אגודת חסידי חב"ד וכל מוסדות חב"ד בארצות הברית • לתולדות חייו