• לוד: כינוס תורה בבית המדרש "מעייני הישועה – ליובאוויטש"

    כפי הוראתו של הרבי לקיים כינוסי תורה בסמיכות לחגים, התקיים כינוס תורה בכולל האברכים שע"י קהילת חב"ד לוד בהשתתפות אברכי הכולל ואנ"ש דהקהילה. כיבדו בנוכחותם ובדבריהם רבנים חשובים שהתפלפלו בענייני הלימוד של האברכים • לתמונות