• בבית משיח פלורידה מסכמים מבצע פורים רחב ביקף

    בבית משיח פלורידה כבר מראש חודש אדר יצאו התמימים יחד עם השלוחים ר׳ דובי אלפרוביץ׳, ר׳ שלומי בן שמעון ור׳ יניב מור יוסף לעורר בבתי היהודים, במרכזי הקניות ובבתי העסק ברחבי דרום פלורידה על מצוות חג הפורים ומחצית השקל בשירה וריקודים. לאחר מכן במהלך חג הפורים עצמו לקריאות מגילה וחלוקת חבילות סיוע לשבת למבודדי הקורונה ולקשישים בסביבה הקרובה והרחוקה וכמובן לחגיגות המשתה המפואר בליל וביום החג, אל תוך השבת באוהל מיוחד במתכונת קורונה • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array