• לחיים, לחיים, א פריילעכן פורים!

    מערכת חב"ד אינפו מאחלת לציבור הגולשים חג פורים שמח, וכלשונו הק': "לחיים, לחיים ולברכה ולמסמך תיכף ממש גאולת פורים זה לגאולתינו האמיתית והשלימה ע"י דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו". והעיקר שעוד קודם החג נזכה להתגלותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח תיכף ומיד ממש, ונחגוג את החג בבית המקדש השלישי בשמחה רבה.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array