• זכרון להולכים: הרב ירחמיאל בנימינסון ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב ירחמיאל בנימינסון ע"ה שנפטר בר"ח שבט תשט"ו • הרב בנימינסון נולד בליטא למשפחה שאינה חבדי"ת בהיותו בחור נסע עם חבירו לליובאוויטש ללמוד בתומכי תמימים שם התקבל כתמים מן המניין, על אף כשרונותיו, התנהג התלמיד הצעיר כ'תמים' אמיתי בהצנע לכת ומסור בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו לרבותינו נשיאנו • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array