• שעות של התעלות ושמחה בתות"ל נתניה

    לאחר שהתמימים שהו בישיבה יותר מחודש ימים יזמה הנהלת הישיבה ערב לביבות ייחודי, 'לאטקעס אווענט'. בתחילת הערב, התנהל סדר ניגונים מיוחד עם הנגן הרב אבי פיאמנטה. לאחר מכן, הרב מנחם מענדל ערד מסר הרצאה מרתקת על סודם של שלוחי הרבי • הערב הסתיים ברוב שירה וזמרה "להודות ולהלל לשמך הגדול" • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array