• זכרון להולכים: הרב מנחם מענדל הלל גנזבורג ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מנחם מענדל הלל גנזבורג ע"ה שנפטר בט"ז כסלו תשע"ד • היה שוחט ושליח של הרבי בקהילת חב"ד במילאנו שבאיטליה, במשך השנים כיהן גם כגבאי כולל חב"ד בעיר • לתולדות חייו בחב"דפדיה