• ספר חדש מתורת הרבי: חיי הנישואין

    לרגל י"ד כסלו, יום חתונה הרבי והרבנית, רואה אור הספר "חיי הנישואין" מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, עוסק בעניני חיי המשפחה, מאחרי החתונה לכל המשך החיים לאורך ימים ושנים טובות. זהו ספר המשך לסדרת "שידוכים ונישואין" העוסקים בתקופה שמתחילת השידוכים ועד ליום הנישואין •לקניה בחב"ד-שופ