• אלפיים שנות גלות – ועדיין לא בא

    אלפיים שנה אחרי חורבן בית המקדש השני, עם ישראל ממשיך להתפלל לגאולה האמיתית והשלימה ולבנין בית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו. ביום תשעה באב, מתחזקת הציפיה וזעקה "עד מתי?! עד אנה בכיה בציון?" והאמונה ש"אחכה לו בכל יום שיבוא" • לתמונות של הרבי בתשעה באב

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array