• פרקי תהלים לשמירה על שלימות ארץ הקודש

    בקשר עם המצב בעניני שלימות הארץ, בהתאם להוראת הרבי מלך המשיח, ועל פי קריאת רבני חב"ד לפני כמה שנים לומר בכל יום את פרקי התהלים כ' כ"ב, ס"ט וק"נ להצלת ארץ ישראל ולזירוז הגאולה האמיתית והשלימה, אנו מגישים עלון עם פרקי התהלים שהוצא לאור ע"י ארגון "התאחדות החסידים" • להורדת הקובץ