• פרקי תהלים לשמירה על שלימות ארץ הקודש

    בקשר עם המצב בעניני שלימות הארץ, בהתאם להוראת הרבי מלך המשיח, ועל פי קריאת רבני חב"ד לומר בכל יום את פרקי התהלים כ' כ"ב, ס"ט וק"נ להצלת ארץ ישראל ולזירוז הגאולה האמיתית והשלימה, הוציא לאור ארגון "התאחדות החסידים" עלון עם פרקי התהלים • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array