• זכרון להולכים: הרב דוד אוקינוב הי"ד

    היום חל יום היארצייט, של החסיד הרב דוד אוקינוב ע"ה, שנרצח בד' מר חשון תש"מ • עמד ללא חת מול הק.ג.ב ברוסיה הסובייטית ושרד את השואה. נרצח בקראון הייטס בדרכו לבית הכנסת, ובהתוועדות ז' מר חשוון תש"מ הרבי אמר מאמר מיוחד לזכרו. והתבטא בתוך השבעה כי: "היותו כבר במקומו בגן עדן, יחד עם רבותינו נשיאנו" • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array