• י"ג אייר בצפת: הכנות אחרונות לקראת היארצייט

    ארגון "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח" בהכנות אחרונות לקראת היארצייט של הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' ישראל ארי' לייב בן הרה"ק רבי לוי יצחק שניאורסאהן אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח • לפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array