• 'ואתה אמרת': כינוס התעוררות בישיבה גדולה באור יהודה

    כינוס 'ואתה אמרת' לקבלת פני משיח צדקנו, התקיים ביום חמישי בישיבת תות"ל גדולה אור יהודה, ובו דובר על דבר צורך התעוררות התמימים לקבלת פני משיח, והתגלותו של הרבי • הרב שלום דב בער הכהן הנדל ראש הישיבה, שעורר על חשיבות הכרזת הקודש 'יחי אדוננו'. כמו"כ נשאו דברים המשפיעים, הרב מנחם מענדל פרידמן והרב דוד אבא זלמנוב • לתמונות