• מ'פארט צום רבין: התמימים מישיבת אנטווערפען אצל הרבי

    נסיעה לרבי בכלל בכל עת זה ענין נעלה מרגש ומרומם עאכו"כ שבת מברכים חודש סיון חודש קבלת התורה ובפרט עבור תלמידי ישיבה שכל עניינם תורה • כך יצאו קבוצת התמימים למעלה משלושים בחורים משיעור ב' וג' של הישיבה עם ראש הישיבה הרב מענדל טברדוביץ וכן המשגיח הראשי ומשפיע שיעור ג' הרב יהושע רבינוביץ והרב שטובער באווירה מרוממת • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array