• התוועדות במלאות שנה לפטירת בת השלוחים בהודו

    לקראת ציון היארצייט, שנה לפטירתה של התינוקת הטהורה דבורה לאה גאולה גרומך ע"ה,, בת השלוחים להאמפי שבהודו, תתקיים התוועדות וסעודת מלוה מלכה במוצ"ש פ' ויק"פ, בשעה 20:30, בבית משפחת גרומך בבית דגן, בהשתתפות השלוחים להודו, בני משפחה וידידים • לפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array