• עצרת תפילה וסעודת הודיה בחברון

    ביום חמישי, אור לכ"ד בשבט, במלאת 127 שנה להסתלקותה לשמי רום של הרבנית הצדקנית מרת מנוחה רחל סלונים זיע"א בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי נכדתו של רבנו הגדול כ"ק אדמו"ר הזקן התקיימה עצרת תפילה וזעקה בציונה בחלקת חב"ד בחברון לדיווח ותמונות