• הוקמה המצבה על קברו של הרב אשכנזי ע"ה

    ביום ה'שלושים' לפטירתו של  המד"א דכפר חב"ד הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, עלו בני משפחתו לקברו בבית העלמין הישן בטבריה עיה"ק, להקמת המצבה, עליה נכתב כי הרב היה "מקושר בכל נימי נפשו אל אילנא דחיי, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מה"מ נשיא דורנו" • לתמונות נוספות