• מרכז עזרת אחים: מגוון הפקות ברוסית ליו"ד שבט

    לקראת יו"ד שבט, 65 שנה, ניתן לרכוש במשרדי "מרכז עזרת אחים" בארץ הקודש, את ההפקה המהודרות, החדורות בקבלת פני משיח בשפה הרוסית, בעיצובים מרהיבים. עלוני שבע מצוות בני נח, פסק דין בשפה הרוסית, ושלטי בשורת הגאולה ברוסית ● לפרטים והזמנות