• משפט רובשקין: האישום בהעסקת קטינים נמחק לחלוטין

    במהלך סימלי אך ראוי לציון, פסק בית המשפט באיווה כי יש למחוק לחלוטין את כל התיק במשפט כנגד שלום מרדכי רובשקין, שהתנהל בהאשמות כאילו העסיק קטינים במשחטה שהיה בבעלותו, והיתה העילה לפתיחת המשפט שבסופו הואשם ברישום כוזב במסמכי תאגיד ונידון לעשרים ושבע שנות מאסר • לסיפור המלא