• הרב דרוקמן כותב על הסדרה "הרב אשכנזי"

    הרב דוד מאיר דרוקמן 'העולם' אומר כי רב בישראל, בנוסף על ארבעת חלקי השולחן ערוך, צריך להיות בקיא גם "בחלק החמישי" של השולחן ערוך, והוא אותו חלק המבאר כיצד מתנהגים עם בני אדם. הרעיון הזה 'השתדרג' לאחרונה, והוא אומר, כי כיום צריך רב להתברך אף בידיעת "החלק הששי" של השולחן ערוך, הלא הוא אותו חלק […]