• 'שטורעם' גאולתי: לימוד גאולה ומשיח בתות"ל נתניה

    כבר חודשיים שהזאל בישיבה כמרקחה. לאחר סדרת שיעורים מעמיקים ע"י השלוחים המסורים במאמרים ובלקוטי שיחות בענייני גאולה ומשיח, התחלקה הישיבה למספר קבוצות, שהתחרו ביניהן על המקום הראשון. במהלך מספר כינוסים הוצגו בפני כלל התלמידים חידות מורכבות, שהיה צורך בידיעה והבנה בחומר המבצע כדי לפותרן • לידיעה המלאה